HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Hệ thống quan trắc nước thải tự động ngày càng trở nên phố biến tại Việt Nam. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động giúp tối ưu việc kiểm soát ô nhiễm nước thải một cách nhanh chóng, chính xác, minh bạch, chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Vậy quan trắc nước thải tự động là gì? Đối tượng nào phải lắp quan trắc nước thải online? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của Công ty Hưng Phương nhé.

Quan trắc nước thải tự động là gì?

Quan trắc nước thải tự động là việc lắp đặt thiết bị giám sát lưu lượng và thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý. Dữ liệu được tự động truyền về hệ thống giám sát của cơ quan chức năng.

Kết quả quan trắc nước thải tự động được sử dụng để theo dõi, đánh giá hiệu quả, sự phù hợp của công trình xử lý nước thải, sử dụng để khai khai và nộp phí BVMT, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

trạm quan trắc nước thải tự động

Đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động

Theo quy định tại khoản 2, điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, đối tượng quan trắc nước thải online được quy định như sau:

 • Đối tượng thuộc cột 2 với mức lưu lượng xã thải thuộc cột 4 phụ lục XXVIII Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
 • Đối tượng thuộc cột 2 với mức lưu lượng xã thải thuộc cột 5 phụ XXVIII Nghị định 08/2022/NĐ-CP có thể lựa chọn quan trắc tự động hoặc quan trắc định kỳ.

đối tượng quan trắc nước thải tự độngThông số quan trắc nước thải tự động liên tục

 • Đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN, HTXLNT của khu kinh tế: lưu lượng, pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, amoni.
 • Dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường: lưu lượng, pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, amoni.
 • Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường: lưu lượng, pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, amoni.

Đặc điểm hệ thống quan trắc nước thải tự động

Hệ thống quan trắc nước thải tự động được lắp đặt bao gồm các thiết bị chính:

 • Cảm biến đo các chỉ tiêu (Sensors)
 • Thiết bị lưu trữ, truyền nhận dữ liệu (datalogger)
 • Hệ thống lấy mẫu tự động
 • Camera giám sát
 • Chất chuẩn

Thiết bị quan trắc nước thải tự động phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc nước thải tự động được thực hiện theo quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kết nối, truyền số liệu của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh phải cung cấp tài khoản FTP để kết nối, truyền số liệu. Ngay sau khi hoàn thành việc kết nối, truyền số liệu, cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh phải có văn bản thông báo đã hoàn thành việc kết nối, truyền số liệu cho chủ đầu tư.

hệ thống quan trắc tự động

Yêu cầu về việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động

 • Thiết bị phải được cài đặt khoảng đo có khả năng đo được giá trị tối thiểu 03 lần giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng cho cơ sở.
 • Phải có đủ nhận lực có trình độ, am hiểu về hệ thống.
 • Phải có hồ sơ quản lý của hệ thống và được lưu giữ tại đơn vị vận hành.

Vi phạm về quan trắc nước thải tự động bị xử phạt như thế nào?

Đối với các hành vi vi phạm về quan trắc nước thải tự động được xử phạt theo điều 16 nghị định 45/2022/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Phạt tiền từ 50 triệu đến 60 triệu đồng về hành vi lắp đặt hệ thống quan trắc tự động không đúng thời hạn quy định.
 • Phạt tiền từ 80 triệu đến 100 triệu đồng về hành vi lắp đặt hệ thống quan trắc tự động không đúng yêu cầu kỹ thuật; không vận hành, vận hành không đúng, không đủ quy trình; không lắp đặt camera theo dõi hệ thống; không lắp đặt thiết bị lấy mẫu tự động, không lưu giữ số liệu quan trắc hoặc không kết nối, truyền số liệu về cơ quan thẩm định.
 • Phạt tiền từ 100 triệu đến 150 triệu đồng đối với hành vi lắp đặt thiếu một trong các thông số quan trắc tự động; không đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu; can thiệp, làm thay đổi kết quả trước khi truyền dữ liệu về cơ quan tiếp nhận.
 • Phạt tiền từ 150 triệu đến 200 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống quan trắc nước thải tự động; hoặc không khắc phục sự cố hệ thống quan trắc tự động theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Liên hệ hotline 0904 000 245 để được tư vấn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *