ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Đăng ký môi trường là một loại hồ sơ môi trường mới hoàn toàn mới được áp dụng từ ngày 01/01/2022 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Vậy đăng ký môi trường là gì? Đối tượng nào cần phải lập hồ sơ đăng ký môi trường? Thủ tục để thực hiện ra sao? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của Hưng Phương nhé.

dang-ky-moi-truong

 

Đăng ký môi trường là gì?

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở.

Căn cứ thực hiện

  • Luật BVMT số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
  • Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/01/2022.
  • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 10/01/2022.

Đối tượng nào phải đăng ký môi trường?

1. Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;
2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường 

1. Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

2. Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

3. Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Đăng ký môi trường bao gồm những nội dung:

1. Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;
2. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);
3. Loại và khối lượng chất thải phát sinh;
4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;
5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Đăng ký môi trường được thực hiện ở thời điểm nào:

1. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật BVMT 2020 và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;
2. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật BVMT 2020 nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 Luật BVMT 2020 phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
mau-dang-ky-moi-truong

Mẫu văn bản đăng ký môi trường

Cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường

1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
2. Đối với dự án đầu tư, cơ sở được quyền lựa chọn UBND cấp xã để đăng ký trong trường hợp nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.
Trong quá trình hoạt động, nếu  có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.
Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật BVMT 2020.
Môi trường Hưng Phương có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn lập hồ sơ môi trường. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, lập hồ sơ đăng ký môi trường liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn.

Mọi chi tiết quý khách hàng xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HƯNG PHƯƠNG
♦ 229 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
♦ 0905.000.245
♦ Email: hungphuongdng@gmail.com
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.