Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành quy định các trường hợp được bảo hành miễn phí và các trường hợp bảo hành tính phí.

Các trường hợp đạt điều kiện bảo hành miễn phí:

  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành .
  • Đối với sản phẩm chưa dán Barcode: Có phiếu bảo hành hợp lệ.
  • Đối với sản phẩm đã dán Barcode: Khách hàng đã kích hoạt sản phẩm ngay khi sử dụng
  • Các thông tin về ngày, tháng, năm sản xuất được in/đúc trên sản phẩm còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tẩy xóa
  • Sản phẩm được lắp đặt đúng kỹ thuật
  • Sản phẩm được sử dụng theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo từ nhà sản xuất.