LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHO DỰ ÁN CHĂN NUÔI HEO

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một trong những bước quan trọng trong quá trình đầu tư, xây dựng dự án chăn nuôi heo. ĐTM trại chăn nuôi heo là cơ sở pháp lý để Chủ trang trại quản lý và triển khai công tác bảo vệ môi trường. Vậy khi nào cần lập ĐTM trại chăn nuôi heo? Nội dung chính của ĐTM trại chăn nuôi heo là gì? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của Hưng Phương nhé.

đtm trại chăn nuôi heo

Khi nào cần lập ĐTM trại chăn nuôi heo?

Tiêu chí phân loại dự án để xác định trại chăn nuôi thuộc đối tượng lập ĐTM hay không?

 • Quy mô, công suất, loại hình sản xuất.
 • Diện tích sử dụng đất, quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản, giao khu vực biển.
 • Yếu tố nhạy cảm về môi trường

Theo quy định tại điều 30, Luật BVMT 2020, đối tượng lập ĐTM là dự án:

 • Thuộc nhóm I quy định tại khoản 3 luật BVMT. (Quy định phụ lục III, NĐ 08/2022/NĐ-CP)
 • Thuộc nhóm II, quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật BVMT. (Quy định tại II, III, IV của phụ lục IV, NĐ 08/2022/NĐ-CP)

Chăn nuôi heo công nghiệp là ngành thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm trường quy định tại phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Quy mô, công suất của ngành chăn nuôi heo có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được chia làm 03 nhóm:

 • Quy mô, công suất lớn: từ 1.000 đơn vị vật nuôi trở lên.
 • Quy mô, công suất trung bình: từ 100 đến dưới 1.000 ĐVN.
 • Quy mô, công suất nhỏ: từ 10 đến dưới 100 ĐVN.

*** Lưu ý: Công thức quy đổi đơn vị vật nuôi (ĐVN)  theo NĐ 46/2022/NĐ-CP như sau:

ĐVN = HSVN x Số con

Trong đó:

– ĐVN: Đơn vị vật nuôi;

– HSVN: Hệ số đơn vị vật nuôi.

                                                                       Hệ số vật nuôi trong chăn nuôi heo:

đtm trại chăn nuôi heo
                   

Vậy, một số trường hợp lập ĐTM trại chăn nuôi heo như sau:

 • Trại chăn nuôi heo có quy mô, công suất từ 1.000 ĐVVN trở lên.
 • Trại chăn nuôi heo có quy mô, công suất từ 100 đến dưới 1.000 ĐVVN và có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Trại chăn nuôi heo có quy mô, công suất từ 10 đến dưới 100 ĐVVN và có sử dụng đất, đất có mặt nước: khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vùng đất ngập nước quan trọng và di sản thiên nhiên khác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 02 vụ trở lên; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ.
 • Trang trại chăn nuôi có khai thác nước ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, Bộ TNMT.

ĐTM sơ bộ cho trang trại chăn nuôi heo

Trước khi thực hiện ĐTM trại chăn nuôi heo, các dự án chăn nuôi heo thuộc nhóm I phải tiến hành lập ĐTM sơ bộ trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trường đầu tư, đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án.

Quy trình thực hiện ĐTM trại chăn nuôi heo

 • Bước 1: Khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu liên quan đến dự án
 • Bước 2: Đo đạc, lấy mẫu các thành phần môi trường nền tại khu vực thực hiện dự án.
 • Bước 3: Xây dựng nội dung báo cao
 • Bước 4: Tham vấn trên trang thông tin điện tử, tham vấn bằng văn bằng và tổ chức họp lấy ý kiến
 • Bước 5: Hoàn thiện nội dung báo cáo.
 • Bước 6: Trình chủ đầu tư thông qua báo cáo
 • Bước 7: Trình cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ.

Nội dung chính của ĐTM trại chăn nuôi heo:

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, các căn cứ pháp lý, kỹ thuật, phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường.
 • Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo với quy hoạch BVMT quốc gia, vùng, tỉnh, các quy hoạch của pháp luật về BVMT và các quy định khác có liên quan.
 • Đánh giá về công nghệ vận hành của trại, các công trình và hoạt đông của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường.
 • Đánh giá các điều kiện tự nhiên, KT-XH, đa dạng sinh học, hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dựa án. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án. Thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư.
 • Dự báo cáo tác động môi trường, các loại chất thải phát sinh theo từng giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường.
 • Đề xuất các công trình, biện pháp xử lý chất thải của dự án.
 • Đề xuất chương trình giám sát môi trường
 • Các kết quả tham vấn; nội dung giải trình, tiếp thu kết quả tham vấn.
 • Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ đầu tư trang trại.

Quá trình lập ĐTM trại chăn nuôi heo là sự kết hợp của nhiều phương pháp, hồ sơ, thủ tục đòi hỏi người viết phải có chuyên môn, kinh nghiệm. Việc thuê một đơn vị có chuyên môn để lập ĐTM trại chăn nuôi heo là vô cùng cần thiết để hồ sơ được hoàn thiện nhanh, chính xác nhất, thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường sau này.

Công ty Hưng Phương chuyên tư vấn và lập ĐTM trại chăn nuôi heo trọn gói tại Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Bênh canh công tác tư vấn hồ sơ môi trường, Công ty chúng chuyên thi công, thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải và các công trình xử lý chất thải khác. Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư có trình độ, chuyên môn cao, Hưng Phương sẽ mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ nhanh chóng, chính xác nhất. Liên hệ hotline 0904 000 245 để được tư vấn cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *