Mức xử phạt không có Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 1

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường – NĐ 155:2016/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 2
Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: không lập Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường:

– Điểm d, khoản 1, điều 11 Nghị định 155:2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định (Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận).

– Điểm d, khoản 3, điều 11 Nghị định 155:2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 40.000.000đồng đến50.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định (Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận).

– Điểm d, khoản 4, điều 11 Nghị định 155:2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định (Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt).

– Điểm d, khoản 4, điều 11 Nghị định 155:2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định (Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt).

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: không có xác nhận Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành:

– Điểm n, khoản 1, điều 9 Nghị định 155:2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định (Đối với quy mô Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ; cơ quan ngang bộ);

– Điểm l, khoản 2 điều 9 Nghị định 155:2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định (Đối với quy mô Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Để được tư vấn Lập các thủ tục, hồ sơ môi trườngAn toàn vệ sinh lao động cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cở sở, doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Kỹ Thuật  Hưng Phương, đơn vị hàng đầu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên về môi trường để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Liên hệ: 0905.29.55.86         Email: Hungphuongdng@gmail.com     web:hungphuong.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.