Đánh giá tác động môi trường theo luật BVMT 2020

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Cùng với sự ra đời của Luật BVMT 2020 cũng đánh dấu những bước thay đổi lớn trong công tác lập Đánh giá tác động môi trường. Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm các nội dung liên quan đến ĐTM.

Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đối tượng lập đánh giá tác động môi trường theo luật BVMT 2020.

 • Dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II.
 • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp không thực hiện ĐTM.

     Danh mục dự án nhóm I, II quy định tại phụ lục 08/2022/NĐ-CP

Nội dung chính của Đánh giá tác động môi trường

 1. Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; căn cứ pháp lý, kỹ thuật; phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có);
 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 3. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường;
 4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học; đánh giá hiện trạng môi trường; nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện DAĐT; thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư;
 5. Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường; quy mô, tính chất của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư;
 6. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải;
 7. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
 8. Chương trình quản lý và giám sát môi trường;
 9. Kết quả tham vấn;
 10. Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định ĐTM đối với các dự án:

a) Dự án đầu tư nhóm I;

b) Dự án đầu tư nhóm II thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của BTNMT.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thẩm định ĐTM đối với dự án thuộc bí mật nhà nước về ANQP.

3. UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định ĐTM đối với dự án trên địa bàn, trừ đối tượng nêu trên.

Danh mục hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trước khi vận hành, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có một hoặc các thay đổi so với quyết định ĐTM, cụ thể:

 • Tăng quy mô, công suất của dự án tới mức phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ sản xuất làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình BVMT;
 • Thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, trừ trường hợp dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có địa điểm thực hiện dự án thay đổi phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận làm gia tăng ô nhiễm, sạt lở, sụt lún.
Môi trường Hưng Phương có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hồ sơ quản lý an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên năng động, có chuyên môn cao và có đầy đủ pháp lý theo quy định của bộ tài nguyên môi trường. Công ty tư vấn môi trường Hưng Phương sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ Môi trường một cách nhanh nhất.

Mọi chi tiết quý khách hàng xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HƯNG PHƯƠNG
♦ 229 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
♦ 0905.29.55.86
♦ Email: hungphuongdng@gmail.com
♦ Website: hungphuong.com.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *