Giá Liên Hệ

Ứng dụng của màng lọc nước RO:

  • Lọc nước tinh khiết có thể uống trực tiếp
  • Dùng trong lọc nước sản xuất lĩnh vực y tế, dược phẩm
  • Ứng dụng lĩnh vực điện tử, thực phẩm, nước giải khát,….
  • Lọc nước biển, nước lợ thành nước uống tinh khiết
  • Lọc nước cấp cho nồi hơi, nước công nghiệp
  • Dùng trong Dây chuyền nước tinh khiết công nghiệp
  • Xử lý nước thải y tế và công nghiệp
  • Bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác