Giá Liên Hệ

Cột lọc composite được ứng dụng rộng rãi trong ngành xử lý nước cấp như hệ thống lọc nước sinh hoạt, hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt, bồn lọc thô, bồn chứa hóa chất.

  • Sử dụng làm cột lọc thô trong hệ thống máy lọc nước mặn nước lợ
  • Sử dụng làm bồn chứa hóa chất chống ăn mòn
  • Sử dụng trong hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt