Giá Liên Hệ

Vi sinh xử lý amoni nitơ NA

  • Giảm amoni, nitơ tổng đầu ra trong hệ thống xử lý nước thải.
  • Tăng nitrate hóa trong thời tiết lạnh.
  • Giảm mùi Ammoniac trong hệ thống
  • Khắc phục hiện tượng chết vi sinh do sốc tải với hàm lượng Nitơ cao
  • Phân phối, vận chuyển hàng trên toàn quốc