Giá Liên Hệ

Hệ thống lọc nước uống trường học RO có độ bền cực cao, thời gian sử dụng khá lâu, dù có dùng để lọc nước mặn.

Chỉ đầu tư hệ thống này sẽ tiết kiệm được chi phí trong việc sử dụng nước đóng bình mua sẵn ngoài thị trường.

Lắp đặt hệ thống lọc nước uống trường học là vô cùng cần thiết giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khoẻ cho học sinh.