Vụ nước sông Đà nhiễm dầu: Vì sao chỉ giữ người khẩn cấp?

Hotline: 0908 026 028