Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

 


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo ông Mai Trung Hưng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2019 ngành Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch;


Ông Mai Trung Hưng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thiện Đề án ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng và đô thị; Lập Đồ án quy hoạch chung khu vực ven biển huyện Xuyên Mộc; thẩm định các quy hoạch phân khu tại TP Vũng Tàu như: Bắc Sân bay, Nam Sân bay, Bãi Sau, Bàu Trũng, Chí Linh...

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình và công tác nghiệm thu công trình xây dựng, công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chặt chẽ; Kiểm tra về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn;

Vận hành hệ thống thoát nước trên các đô thị thuộc tỉnh; Đôn đốc các địa phương hoàn thành Chương trình phát triển đô thị; Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; Khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị;

Nghiên cứu đề xuất cải tạo các chung cư cũ xuống cấp, gây nguy hiểm, quá hạn sử dụng tại các đô thị; Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt, công tác cấp giấy phép xây dựng tại các địa phương.

Mạnh Cường

Hotline: 0908 026 028