Cục Công tác phía Nam là cánh tay nối dài của Bộ

 


Ông Hoàng hải – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam báo cáo với Thứ trưởng Lê Quang Hùng công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 của Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng. (ảnh Hồng Triều)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 của Cục công tác phía Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết: “Nhiệm vụ năm tới của Cục Công tác là rất nặng nề, ngoài việc đẩy mạnh công tác chuyên môn theo phân công của Bộ thì Cục Công tác tiếp tục kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của Cục và của Trung tâm trực thuộc Cục. Trong đó, sớm trình Lãnh đạo Bộ bổ nhiệm Chánh văn phòng Cục để giúp lãnh đạo Cục trong việc tổ chức, quản trị hành chính... Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của Bộ phân một cửa trực thuộc Cục Công tác phía Nam”.

Thứ trưởng đánh giá cao đề xuất của Cục Công tác phía Nam về việc phát huy vai trò bộ phận một cửa thuộc Cục. “Đây là cánh tay nối dài, là một thành phần của bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tất cả tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên địa bàn 19 tỉnh, thành phía Nam”, Thứ trưởng Hùng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Cục Công tác phía Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng thực thi pháp luật, triển khai các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác kiểm tra, giải quyết các vụ việc thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ.

Báo cáo với Thứ trưởng, ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phía Nam cho biết: “Thực hiện theo nhiệm vụ được giao, năm 2018 Cục Công tác đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước như: Tập trung thực hiện công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế chính sách, văn bản pháp luật, kế hoạch, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên địa bàn các tỉnh phía Nam, cùng với công tác theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc ngành Xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các tỉnh phía Nam”.

Trong năm 2018, Cục đã tổ chức và mời các đơn vị thuộc Bộ như Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Nam, Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam, Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam, Phòng Thanh tra xây dựng số 4 – Thanh tra Bộ Xây dựng tham gia các đợt công tác làm việc với địa phương như TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre... cùng các các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn khu vực phía Nam để nắm bắt tình hình, hướng dẫn giải quyết trong phạm vi thẩm quyền hoặc kịp thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để kiến nghị Lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết…

Bên cạnh đó, Cục Công tác phía Nam đã tiếp nhận và giải quyết một số công việc thông qua “Bộ phận một cửa” trực thuộc Cục như: Thẩm định Thiết kế cơ sở dự án Cải tạo, mở rộng sảnh A khu vực làm thủ tục ga đi trong nước – Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất; Thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Đại diện văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tại TP Hồ Chí Minh năm 2018; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Nhà làm việc chi nhánh điện thoại Gia Định – Cty điện thoại Đông – Viễn thông TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Ngoài ra, Cục Công tác cũng phối hợp với Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2018 các Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Năm 2019, Cục Công tác phía Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Bộ phận một cửa trực thuộc Cục trong giải quyết thủ tục hành chính; Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật hệ thống văn bản pháp luật theo chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2019 của Chính phủ, hệ thống mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2019 của ngành Xây dựng; Tham gia với các tổ chức thuộc Bộ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của luật pháp, chính sách mới được ban hành trong các lĩnh vực của ngành để kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Cao Cường

Hotline: 0908 026 028