Bắc Ninh: Giao 269 tỷ đồng thực hiện các dự án, đồ án quy hoạch

 


TP Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Ảnh: T/L

Năm 2018, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh đã phối hợp tốt với các đơn vị tư vấn trong việc lập tiến độ dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng tiến độ đề ra. Công tác quản lý chất lượng các công trình được thực hiện theo hệ thống, đảm bảo giám sát thường xuyên, liên tục ở tất cả các giai đoạn, đồng thời duy trì tốt việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2005. Bên cạnh đó, thường xuyên giám sát thi công, tích cực triển khai các bước phục vụ lập quy hoạch, đôn đốc quản lý chất lượng công tác tư vấn và thanh quyết toán cho các nhà thầu theo quy định…

Trong năm, Ban Quản lý được UBND tỉnh giao quản lý vốn thực hiện 35 dự án, đồ án quy hoạch với tổng số vốn kế hoạch được bố trí hơn 269 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân hơn 250 tỷ đồng, đạt 93,08%.

Năm 2019, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh phấn đấu thực hiện tốt các dự án do UBND tỉnh giao, trọng tâm là dự án Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tư vấn xây dựng trong các lĩnh vực thẩm tra, quản lý dự án, giám sát thi công, tư vấn đấu thầu... Bên cạnh đó, vận hành và khai thác Khu nhà ở sinh viên TP Bắc Ninh, Cung Quy hoạch kiến trúc đảm bảo đúng quy định, đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh công tác cung cấp dịch vụ theo hình thức xã hội hoá... Tham mưu cho tỉnh quản lý tốt các dự án, tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2022.

Mai Thu

Hotline: 0908 026 028