Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn và thiết kế các công trình xử lý môi trường (nước thải, khí thải, chất thải rắn,...).

Xây dựng và lắp đặt các nhà máy xử lý nước thải, nước cấp, cấp thoát nước,...

Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Lập báo cáo ĐTM, cam kết môi trường, giám sát môi trường,...

Cung cấp vật tư ngành cấp thoát nước, nước thải, khí thải,...

Dịch vụ cho thuê hệ thống xử lý nước thải.

Dịch vụ bảo trì các hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Khoan khai thác nước ngầm, khảo sát địa chất, ép cọc,...

Thu gom và xử lý chất thải công nghiệp và độc hại. Chống thấm bồn, bể bằng vật liệu FRP (Composite).

Hotline: 0908 026 028