Chính sách chất lượng

Với phương châm:

NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng Công nghệ môi trường Hùng Phương cam kết:

  • Tập trung nâng cao trình độ nguồn nhân lực với lý tưởng “phát triển - hiệu quả - bền vững” trong xây dựng và lắp đặt, chế tạo thiết bị và chế tạo kết cấu thép, đầu tư phát triển dự án với mục tiêu đa ngành nghề, đa lĩnh vực đạt chất lượng cao nhất.
  • Không ngừng Đầu Tư xây dựng, nâng cao về công nghệ, thiết bị, cải tiến phương cách quản lý nhằm tạo môi trường làm việc mang tính chuyên môn hoá mọi lúc, mọi nơi.
  • Tổ chức Quản lý, Điều hành khoa học hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vận hành, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao chất lượng:

                  +    Quản lý, điều hành.

                  +    Sản phẩm/ dịch vụ.

                  +    Đời sống cán bộ công nhân viên.

Hotline: 0908 026 028