Dự án Công ty CP Đầu tư Nam Long

Xây dựng trạm xử lý nước thải Q=1000m3/ngày
Khu Dân cư Nam Long, Phước Long B, P.Phước Long B, Quận 9

Hotline: 0908 026 028