Dịch vụ

Tư vấn và Thiết kế Hệ Thống Xử lý Khí thải Nhà máy Chế Biến Gỗ MDF Kiên Giang
07/04/2015 04:23:01 PM
Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống hút mùi cho dự án: ” Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên Giang”
Xem thêm
Hệ thống nước cấp
07/04/2015 04:23:01 PM
Hệ thống nước cấp
Xem thêm
Hotline: 0908 026 028